abonament obiadowy

— — — — — — — — — — — — — —

Termin wpłat za abonament obiadowy za miesiąc KWIECIEŃ 2023

od 06.03. 2023 do 25.03. 2023 r.

Wpłaty muszą być zaksięgowane na koncie bankowym do 27.03.2023

UWAGA:  WPŁATY PO WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO


Przelew należy opisać:

Numer rachunku bankowego: 
18 1030 1104 0000 0000 9315 1001

Nazwa i adres odbiorcy:
Szkoła  Podstawowa nr 29
ul. Św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa

Kwota : 80 zł  (16 DNI ŻYWIENIOWYCH x 5,00)

OPŁATA ZA OBIAD, MIESIĄC, ROK, NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA


Jadłospis 27.03 – 31.03

– Regulamin stołówki (pdf)
– Aneks do regulaminu (pdf)