W dniach 5 i 6 listopada odbyły się szkolne etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół …

W listopadzie uczniowie klas VIb i VIc w ramach zajęć języka polskiego wykonywali makiety wyspy Robinsona …