210424 mysle pozytywnie

210424 mysle pozytywnie

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Myślę pozytywnie”.

Jego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. Projekt ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, szczególnie w obliczu wielu nowych zagrożeń wynikających z postępu cywilizacyjnego. Zakłada on kontynuację działań podjętych przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Szkoła zgłaszająca się do programu certyfikacyjnego, która wykona zadania kwalifikacyjne otrzymuje certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Pierwsze kroki” oraz bierze udział w całorocznym programie certyfikacyjnym w 2021 roku, w ramach którego co miesiąc otrzymuje zadania-wyzwania do realizacji w swojej placówce. Wykonanie wszystkich zadań pozwala na otrzymanie certyfikatu w 2021 roku „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Szkoła Certyfikowana”.