Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — — —

11. listopada delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miejskich obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną osią obchodów była uroczysta defilada pocztów sztandarowych oraz delegacji szkół i placówek oświatowych z Pasażu Bareły pod Jasną Górą. Podczas przemarszu złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, następnie uczestnicy uroczystości udali się na Plac Biegańskiego, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wszyscy wspólnie uczestniczyli w ślubowaniu klas mundurowych i Apelu Pamięci Poległych. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Agata Pacud, Julia Strzelczyk i Adam Dawid.