Dyrekcja

 • mgr Iwona Nędzyńska-Mól – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Za cel stawia sobie zapewnienie dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia opartego na poczuciu bezpieczeństwa, a także tworzenie szkoły przyjaznej najmłodszym. Dąży do tego, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do radzenia sobie we współczesnym świecie.
 • mgr Beata Chmielarz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Bożena Jędryszczak-Charuba nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIb. Współpracuje z kombatantami – Harcerzami Szarych Szeregów, współorganizując dla nich każdego roku „Wieczornicę”. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu ortograficznego dla klas I-III pt. „Mistrz Ortografii”.
 • mgr Monika Itczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ib
 • mgr Sylwia Jura  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl.IIa.
 • mgr Anna Kołaczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb.
 • mgr Ewa Krajewska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia. Organizuje wyjścia do teatru, muzeów i filharmonii. Trener „Edukacja przez ruch”. Koordynator konkursów matematycznych dla klas I-III. Prowadzi zajęcia dla uczniów interesujących się matematyką. Koordynator Szkolnego Koła PTTK. Współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich.
 • mgr Anna Krygier– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIc
 • mgr Barbara Marks– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
 • mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia.

 Język polski

 • mgr Ewa Bogdał – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog, wychowawca klasy VIIc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Redaguje stronę internetową szkoły.
 • mgr Katarzyna Głębiewska –nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, wychowawca kl. Vb. Jest szkolnym koordynatorem konkursów polonistycznych. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VIII. Redaguje stronę internetową szkoły.
 • mgr Iwona Knysak – nauczyciel języka polskiego, tyflopedagog. Lider WDN.
 • mgr Marlena Staniec – nauczyciel języka polskiego, historii, oligofrenopedagog.
 • mgr Magdalena Walocha– nauczyciel języka polskiego. Koordynator ds. promocji szkoły i kontaktu z mediami.

 Język angielski

 • mgr Anna Baros – nauczyciel języka angielskiego. Angażuje się w przygotowanie uczniów do międzyszkolnych i regionalnych konkursów językowych. Oprócz nauczania języka obcego inicjuje i organizuje zajęcia umożliwiające uczniom poznawanie historii, kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych. Współprowadzi Szkolne Koło Caritas.
 • mgr Izabela Bartelt-Adamczyk – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIa. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Szkolny koordynator projektu „Odkryj w sobie talent” . Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.
 • mgr Agnieszka Glenc – nauczyciel języka angielskiego, interesuje się metodyką języków obcych oraz tłumaczeniami. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning, Erazmus).
 • mgr Małgorzata Janiszewska- nauczyciel języka angielskiego,. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning).
 • mgr Karol Opic – nauczyciel języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning, Erasmus).

Język niemiecki

 • mgr Ewelina Brodzińska –nauczyciel języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Matematyka

 • mgr Joanna Bromek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIId. Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego.
 • mgr Agnieszka Kaleta – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IVa.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy VIIc.
 • mgr Ewa Szajbel – nauczyciel matematyki, wychowawca kl. Va.

Przyroda i biologia

 • mgr Agnieszka Kula – nauczyciel biologii, wychowawca kl. Vc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

Historia

 • Mgr Małgorzata Blachnicka-Kajdzik – nauczyciel historii oraz edukacji wczesnoszkolnej.

WOS

 •   

Fizyka

 • mgr Elżbieta Woźniak – nauczyciel fizyki.

Chemia

 • mgr Edyta Stacherczak – nauczyciel chemii, doradca zawodowy, wychowawca klasy VIIb.

Geografia

 • mgr Beata Chmielarz
 • mgr Agata Niemiec

Zajęcia techniczne

 • mgr Bożena Kukla  nauczyciel techniki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIIIc. Nauczyciel zajęć kształcących kreatywność. Uczy empatii poprzez współpracę z hospicjum w Częstochowie.
 • mgr Alina Witczak

Muzyka

 • mgr Alina Witczak

Zajęcia komputerowe

 • mgr Jakub Kościelny – nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog. Opiekun pracowni komputerowej nr 2, współredaktor strony internetowej szkoły, redaktor BIP. Prowadzi zajęcia z robotyki dla uczniów klas V-VI.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

Wychowanie fizyczne

 • mgr Iwona Górawska  nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor piłki siatkowej oraz gimnastyki korekcyjnej, wychowawca kl. VIIIa, nauczyciel WDŻ. Odpowiedzialna za współpracę ze szkołami na Wschodzie. Szkolny koordynator ds. RODO. Prowadzi SKS- piłka siatkowa i piłka nożna.
 • mgr Dariusz Szlubowski – nauczyciel wychowania fizycznego, trener I klasy o specjalności tenis stołowy. Prowadzi SKS-piłka siatkowa.
 • mgr Rafał Nenart – nauczyciel wychowania fizycznego. Instruktor piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Prowadzi SKS – piłka koszykowa i piłka siatkowa.

Plastyka

 • mgr Alina Witczak – nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych, wychowawca klasy VIIIb, przewodnicząca Zespołu Twórczego.

Religia

 • s. Beata Gradzik – nauczyciel religii, koordynator Szkolnego Koła Caritas. Organizator akcji charytatywnych.
 • mgr Barbara Rek nauczycielka religii. Organizator akcji charytatywnych. Z ramienia szkoły współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich. Współpraca ze szkolnym Kołem PTTK.
 • mgr Agnieszka Wielgus

Etyka

 • mgr Magdalena Kempa – opiekun Szkolnego Klubu Szkół Uniceff

Świetlica

 • mgr Anna Baros
 • mgr Agnieszka Glenc
 • mgr Bożena Kukla
 • mgr Barbara Marks
 • mgr Fabiana Mazurek
 • mgr Karol Opic

W.D.Ż

 • mgr Ewa Latos
 • mgr Monika Nowotna-Kozar
 • mgr Iwona Górawska

Biblioteka

 • mgr Anna Włoczek.
 • mgr Aleksandra Nocoń

Pedagog szkolny

 • mgr Ewa Latos  organizuje pomoc materialną dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi działalność profilaktyczną, organizując zajęcia mające na celu zapobieganie problemom wychowawczym.
 • mgr Kamila Mielczarek – prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających trudności z nauką. Prowadzi działalność profilaktyczną, organizując zajęcia mające na celu zapobieganie problemom wychowawczym.

Logopeda

 • mgr Fabiana Mazurek

mgr Renata Gajda – nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne-wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Magdalena Kempa – nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne-wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Katarzyna Swodczyk – nauczyciel wspomagający, prowadzi zajęcia rewalidacyjne- wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu

mgr Beata Dąbrowska – nauczyciel wspomagający, prowadzi zajęcia rewalidacyjne- wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.