Dyrekcja

 • mgr Iwona Nędzyńska-Mól – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Za cel stawia sobie zapewnienie dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia opartego na poczuciu bezpieczeństwa, a także tworzenie szkoły przyjaznej najmłodszym. Dąży do tego, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do radzenia sobie we współczesnym świecie.
 • mgr Beata Chmielarz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Bożena Jędryszczak-Charuba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu ortograficznego dla klas I-III pt. „Mistrz Ortografii”.
 • mgr Monika Itczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIb.
 • mgr Ewa Krajewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIa. Organizuje wyjścia do teatru, muzeów i filharmonii. Trener „Edukacja przez ruch”. Koordynator konkursów matematycznych dla klas I-III. Prowadzi zajęcia dla uczniów interesujących się matematyką. Koordynator Szkolnego Koła PTTK. Współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich.
 • mgr Anna Krygier – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIa.
 • mgr Tatiana Marszałek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ib, tyflopedagog.
 • mgr Inga Świetlak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ic
 • mgr Ksenia Turniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIc.
 • mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIb.

 Język polski

 • mgr Ewa Bogdał – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog, wychowawca klasy IVa.
 • mgr Katarzyna Głębiewska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, wychowawca kl. VIIb. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VIII. Redaguje stronę internetową szkoły.
 • mgr Małgorzata Wachecka – nauczyciel języka polskiego, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • mgr Magdalena Walocha – nauczyciel języka polskiego. Koordynator ds. promocji szkoły i kontaktu z mediami.

 Język angielski

 • mgr Izabela Bartelt-Adamczyk – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIIIa. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.
 • mgr Małgorzata Janiszewska – nauczyciel języka angielskiego,. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (Erasmus). Egzaminator OKE.
 • mgr Karol Opic – nauczyciel języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (Erasmus).

Język niemiecki

 • mgr Ewelina Brodzińska – nauczyciel języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa oraz geografii.

Matematyka

 • mgr Joanna Bromek – nauczyciel matematyki Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego.
 • mgr Agnieszka Kaleta – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIa.
 • mgr Ewa Szajbel – nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIa.

Przyroda i biologia

 • mgr Agnieszka Kula – nauczyciel biologii, wychowawca kl. VIIc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

Historia

 • mgr Renata Gajda – nauczyciel historii, wychowawca klasy Va
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk – nauczyciel historii, wychowawca klasy Vb.

Fizyka

 • mgr Elżbieta Woźniak – nauczyciel fizyki.

Chemia

 • mgr Edyta Stacherczak – nauczyciel chemii, doradca zawodowy.

Geografia

 • mgr Beata Chmielarz
 • mgr Ewelina Brodzińska

Zajęcia techniczne

 • mgr Bożena Kukla – nauczyciel techniki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIb. Nauczyciel zajęć kształcących kreatywność. Uczy empatii poprzez współpracę z hospicjum w Częstochowie.

Muzyka

 • mgr Przemysław Tomza

Zajęcia komputerowe

 • mgr Jakub Kościelny – nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog. Opiekun pracowni komputerowej nr 2, współredaktor strony internetowej szkoły, redaktor BIP.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz – nauczyciel matematyki, informatyki

Wychowanie fizyczne

 • mgr Iwona Górawska – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor piłki siatkowej oraz gimnastyki korekcyjnej, wychowawca kl. IVb, nauczyciel WDŻ. Odpowiedzialna za współpracę ze szkołami na Wschodzie. Szkolny koordynator ds. RODO. Prowadzi SKS- piłka siatkowa i piłka nożna.
 • mgr Dariusz Szlubowski – nauczyciel wychowania fizycznego, trener I klasy o specjalności tenis stołowy. Prowadzi SKS-piłka siatkowa.
 • mgr Rafał Nenart  – nauczyciel wychowania fizycznego. Wychowawca klasy Vc. Instruktor piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Prowadzi SKS – piłka koszykowa i piłka siatkowa.

Plastyka

 • mgr Magdalena Kmieć-Zalewska – nauczyciel plastyki, egzaminator OKE z florystyki

Religia

 • s. Beata Gradzik – nauczyciel religii, koordynator Szkolnego Koła Caritas. Organizator akcji charytatywnych.
 • mgr Barbara Rek – nauczycielka religii. Organizator akcji charytatywnych. Z ramienia szkoły współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich. Współpraca ze szkolnym Kołem PTTK.

Etyka

 • mgr Magdalena Kempa – opiekun Szkolnego Klubu Szkół Uniceff.

Świetlica

 • mgr Ewelina Brodzińska
 • mgr Bożena Kukla
 • mgr Karol Opic
 • mgr Wioletta Kotarska-Drewniak
 • mgr Agnieszka Trzepizur
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz
 • mgr Marta Szymonik
 • mgr Małgorzata Wachecka

W.D.Ż

 • mgr Ewa Latos
 • mgr Iwona Górawska

Biblioteka

 • mgr Anna Włoczek
 • mgr Marta Szymonik

Pedagog szkolny

 • mgr Ewa Latos – prowadzi działalność profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Udziela wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych. Współorganizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole.
 • mgr Kamila Mielczarek – prowadzi działalność profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Udziela wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych. Współorganizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Pedagog specjalny

 • mgr Bożena Kukla
 • mgr Małgorzata Wachecka

Logopeda

 • mgr Magdalena Walocha

mgr Renata Gajda  – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych – wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Magdalena Kempa – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych -wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Katarzyna Swodczyk – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych – wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.