Szanowni Państwo,

Rada Rodziców, działając w oparciu o Regulamin RR Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, gromadzi fundusze, wspierając działania edukacyjno-wychowawcze naszej Szkoły.

Zebrane pieniądze, po konsultacjach przedstawicieli RR z rodzicami swoich klas, są przeznaczane miedzy innymi na:

  • nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia i aktywności,
  • zakup pomocy dydaktycznych, czasopism i książek do biblioteki,
  • dofinansowanie posiłków uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
  • realizowanie projektów uczniów poprzez Samorząd Uczniowski,
  • sprzęt sportowy,
  • działalność kółka szachowego w ramach rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
  • finansowanie przejazdów uczniów reprezentujących szkołę w konkursach, imprezach miejskich i okolicznościowych,
  • dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły i wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
  • doposażenie świetlicy szkolnej (gry planszowe, edukacyjne, ruchowe),
  • powielanie materiałów na zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Każda wpłacona kwota będzie mile widziana. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz na konto Rady:
13 1020 1664 0000 3602 0340 6568 – razem możemy więcej!

Sugestie Wasze i uczniów na usprawnienie szkoły: sp29@edukacja.czestochowa.pl

REGULAMIN KONKURSU NA NAJWYŻSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca – Pani Aleksandra Pytlech-Noga
Zastępca – Pani Agata Leśniak
Skarbnik – Pani Anna Książek