Decyzja o budowie szkoły w Grabówce została podjęta przez Gromadę wsi w 1908r. Wcześniej dzieci z Grabówki chodziły do szkoły w Szarlejce. Naczelnik powiatu przyznał wsi pokarczemną działkę, a mieszkańcy zwrócili się do Gminy z prośbą o pomoc w budowie. Zebranie gminne prośbę odrzuciło, bojąc się podwyższenia podatków na utrzymanie szkoły i nauczycieli.

Franciszek Dobrzyniewicz

Ludność nie zniechęciła się odmową pomocy i postanowiono budować szkołę własnymi siłami. Opodatkowano się dobrowolnie na ten cel i wiosną 1909r. przystąpiono do budowy szkoły murowanej z kamienia wapiennego. W listopadzie tego roku cały budynek był pod dachem, a sala szkolna wykończona. Nauka rozpoczęła się w styczniu 1910r. Prowadził ją pierwszy nauczyciel szkoły w Grabówce: Franciszek Dobrzyniewicz. W szkole językiem wykładowym był język rosyjski.

W roku 1914, po wybuchu I wojny światowej, sala szkolna została zajęta przez posterunki niemieckie. Z tego powodu dzieci nie mogły się uczyć do stycznia 1915r. Kiedy na nowo podjęto naukę, była ona prowadzona w j. polskim, a nie jak dotąd-w rosyjskim. Szkolnictwem kierowały władze niemieckie, które okupywały tę część Królestwa Kongresowego. Taki stan trwał do roku 1918.

Od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości przed szkołą stanęły nowe zadania, które kolejni nauczyciele starali się wypełniać jak najlepiej. W 1920r. nauczycielem został p. Chwastowski. Jednak pełnił tę funkcję tylko kilka miesięcy, ponieważ zgłosił się na ochotnika do wojska podczas najazdu bolszewickiego.

Pani Maria Winiarska prowadziła szkołę do czerwca 1921r. Po niej stanowisko objął p. Władysław Szałowicz. Nie udało nam się dotrzeć do wszystkich dokumentów, wiemy jednak, że do roku 1966 funkcję kierownika szkoły pełniła p. Helena Wiśniowska, po niej p. Jerzy Szostek (na zdjęciu poniżej), a od 1984r. p. Maria Jakubczak.

przemysaw ujma
and. ludynia autor jezrzy winiowski1

Równocześnie z wprowadzeniem reformy oświaty w 1999 r. p. Alina Kościelna, podjąwszy funkcję dyrektora Gimnazjum nr 14 przestała pełnić obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej. Funkcję tę przejęła p. Elżbieta Zatoń. 1 września 2001 r. szkoła został powtórnie oddana do użytku po modernizacji i otrzymała imię Królowej Jadwigi. Została przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych. W szkole są podjazdy dla wózków i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Od 1 września 2015 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie pełni mgr Aleksandra Nocoń.