W ramach współpracy związanej z Wewnątrzszkolnym System Doradztwa Zawodowego, pracownicy Zespołu Poradni psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej opracowali Padlet – „doradztwo zawodowe – niezbędnik dla uczniów szkół podstawowych”.
Padlet dostępny jest pod linkiem: https://padlet.com/akornzppp/SzPodstawowa.


Przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie -> link