Podziękowanie
dla
Państwa Joanny i Przemysława Doboszów

za bezinteresowną pomoc – naprawę mebli w sali 115. 

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie szkolnych potrzeb.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Państwa Joanny i Przemysława Doboszów

za bezinteresowną pomoc – ufundowanie nowych blatów do stolików uczniowskich w sali 208. 

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie szkolnych potrzeb.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Panów: Artura Jachowicza, Krzysztofa Swodczyka i Łukasza Wójcika

za bezinteresowną pomoc – montaż blatów stolikowych w sali 208. 

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie szkolnych potrzeb.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Pani Marzeny Ułamek
za zorganizowanie Balu Integracyjno – Andrzejkowego dla rodziców i przyjaciół szkoły.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Pana Jacka Stobieckiego
za bezinteresowną pomoc – naprawienie zegara elektronicznego znajdującego się w holu szkoły. 

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie szkolnych potrzeb.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Państwa Joanny i Zbigniewa Urbanowiczów  za ufundowanie żaluzji w sali lekcyjnej nr 115. 

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie potrzeb naszej szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Państwa Marzeny i Sylwestra Tomzików  za przekazanie szkole stolików kawiarnianych, które z pewnością uatrakcyjnią
niejedną szkolną uroczystość.

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie potrzeb naszej szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


„Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.”
Św. Jan Bosko

Podziękowanie
dla
wszystkich Rodziców, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się
w organizację Pikniku Rodzinnego – „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w niedzielę”.

Wdzięczni uczniowie,
Rada Rodziców,
Dyrektor i Grono Pedagogiczne.


Podziękowanie
dla
Pani Moniki Suchoń oraz Państwa Katarzyny i Krzysztofa Swodczyków
za ogromne zaangażowanie
w wykonanie figury smoka na 18. Wielką Paradę Smoków w Krakowie.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29


Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie za życzliwość i hojność,
które umożliwiły wykonanie figury smoka na 18. Wielką Paradę Smoków w Krakowie,
następującym rodzicom i firmom:

Klasa Ia

Sz.P. Annie i Adrianowi Książkom
Sz.P. Magdalenie Kamosińskiej
Sz.P. Darii i Marcinowi Ulmanom

Klasa Ib

Sz.P. Agnieszce i Mariuszowi Bugajom
Sz.P. Joannie i Przemysławowi Doboszom
Sz.P. Agacie i Krzysztofowi Erdmanom
Sz.P. Agnieszce i Tomaszowi Jabłońskim
Sz.P. Annie i Arturowi Jachowiczom
Sz.P. Marzenie Wnęko
Sz.P. Kindze i Tomaszowi Kostrzewom
Sz.P. Monice i Mateuszowi Kuczyńskim
Sz.P. Elżbiecie i Łukaszowi Majcherczykom
Sz.P. Annie i Przemysławowi Nocuniom
Sz.P. Marzenie i Rafałowi Osuchowskim
Sz.P. Monice i Marcinowi Sitkom
Sz.P. Elżbiecie i Jakubowi Soboniakom
Sz.P. Katarzynie i Krzysztofowi Swodczykom
Sz.P. Justynie i Piotrowi Walaszczykom
Sz.P. Marioli i Tomaszowi Wielgopolanom
Sz.P. Jolancie i Łukaszowi Wójcikom
Sz.P. Beacie i Michałowi Żyłom

Klasa IVb

Sz. P. Małgorzacie i Piotrowi Krygierom

Klasa VIa

Sz.P. Annie i Leszkowi Baryłom
Sz.P. Joannie Gutze
Sz.P. Katarzynie i Sergiuszowi Jackowskim
Sz.P. Agnieszce i Rafałowi Krzypkowskim
Sz.P. Agnieszce Karczewskiej
Sz.P. Mirosławie i Marcinowi Mazurkom
Sz.P. Annie i Przemysławowi Nocuniom
Sz.P. Monice Suchoń

Klasa VIIb

Sz.P. Annie Kocyga – Musiał
Sz.P. Małgorzacie Adamus
Sz.P. Małgorzacie Bozzo
Sz.P. Karolinie Glajzner
Sz.P. Ewie Kaczmarek
Sz.P. Agnieszce Kowalik
Sz.P. Iwonie Kryczało
Sz.P. Marienne Sucheckiej
Sz.P. Renacie Sadkowskiej
Sz.P. Marzenie Ułamek
Sz.P. Monice Wojnowskiej

Klasa VII c

Sz.P. Małgorzacie i Pawłowi Molisom

Firmy:
PPHU ARTOLIA
ELDE Zofia Dreksler i Zenona Lotko


Podziękowanie
dla
Pani Agnieszki Jachimczyk, Pana Pawła Tomali, Państwa Marzeny i Sylwestra Tomzików oraz wszystkich rodziców,
którzy aktywnie zaangażowali się w organizację
Wieczornicy „Czytamy, bo lubimy – na baśniową nutę”.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Pani Nataszy Sucheckiej-Ptak
za ufundowanie nagród w V Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
„Humor w literaturze dla dzieci i młodzieży”.

Dziękujemy za okazane serce.

Dyrektor,
szkoły oraz organizatorzy konkursu.


Podziękowaniedla
Pani Agnieszki Łopackiej-Żakza przewodniczenie komisji konkursowej V-go Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Humor w literaturze dla dzieci”.

Dziękujemy za okazane serce, a przede wszystkim za cenne wskazówki do dalszej pracy.

Dyrektor i organizatorzy konkursu.
 


Podziękowanie
dla
Pana Ryszarda Wachelki oraz Pana Pawła Molisa
za szczególną pomoc w trakcie gromadzenia eksponatów oraz przygotowania
Szkolnego Kącika Regionalnego. 

Dziękujemy za okazane serce.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


Podziękowanie
dla
Państwa Joanny i Zbigniewa Urbanowiczów oraz właścicieli firmy „VERTIKA” 
za ufundowanie żaluzji w sali lekcyjnej nr 011. 

Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie potrzeb naszej szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.


„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem: dziękuję!”

Podziękowanie
dla Rodziców, którzy włączyli się w pomoc na rzecz pikniku rodzinnego:

Państwa Agnieszki i Piotra Wręczyckich
Pani Dominiki Nawrockiej
Pana Sergiusza Borczyka
Pana Aleksandra Głóda
Pani Iwony Wójcik
Państwa Anety i Dominika Szarów
Pani Agnieszki Ciemieniewskiej – Skowron
Pani Joanny Miodek
Pani Zuzanny Winiarskiej – Nowak
Pani Eweliny Robakowskiej
Pani Marty Dzieło
Pani Marzeny Ułamek
Pana Kamila Batorka
Państwa Karoliny i Tomasza Grzyb – Górniakowskich
Państwa Joanny i Dariusz Krzywdów
Państwa Renaty i Rafała Gajdów
Pani Ewy Bogdał
Pani Małgorzaty Krygier
Pani Marzeny Bąkiewicz
Pani Joanny Kordiaczyńskiej
Pani Marioli Sznober
Pani Sylwii Zwolińskiej
Pani Anny Kopulińskiej
Pani Anetty Stachurskiej
Pani Anny Kazibudzkiej
Pani Elżbiety Tkaczyk
Państwa Anety i Pawła Mazurków
Państwa Ewy i Macieja Kozłowskich
Państwa Małgorzaty i Rafała Gołębskich
Państwa Edyty i Michała Rostkowskich
Pani Sylwii Zakrzewskiej
Pani Marty Rogóż
Pani Urszuli Puto
Pani Anny Nocuń
Pani Barbary Witowskiej
Pana Dariusza Wielgórki
Pani Olgi Desperak
Pani Justyny Zasępy
Pani Renaty Sadkowskiej
Pani Marzeny Ułamek
Pani Marzeny Oczkowicz
Pani Sariny Borris
Państwa Katarzyny i Tomasza Głębockich
Pani Anety Wińskiej
Pani Agnieszki Kuźnik
Panu Janusza Sośniaka
Bezinteresowność, poświęcenie własnego czasu, okazanie serca zasługują na ogromny szacunek i uznanie wdzięcznych uczniów.

Rada Rodziców, Dyrektor
i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pana Sylwestra Pradeli
za pokrycie kosztów przejazdu członków koła teatralnego „Bajolandia” na konkurs
na Małe Formy Teatralne pod hasłem: „Młodość bez uzależnień”.
Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie potrzeb szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pani Małgorzaty Pacak
za okazaną życzliwość i wielkie zaangażowanie w przygotowanie rekwizytów
do przedstawienia szkolnego koła teatralnego „Bajolandia”

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29. 

Podziękowanie
dla
Pana Dominika Szara
za przekazanie drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych, które wzbogaciły teren
naszej szkoły w zieleń.

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie potrzeb placówki.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie

dla wszystkich Rodziców, którzy szczególnie zaangażowali się w organizację
Wieczornicy czytelniczo – poetyckiej „…bo ja lubię czytać i już!
Twarzą w twarz z twórczością Adama Mickiewicza”.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Państwa Iwony i Ryszarda Dederko
za zakup do pracowni informatycznej klawiatur i myszek komputerowych.
Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie potrzeb szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Państwa Anny i Jacka Grudniewskich
za ogromny wkład i mobilizowanie społeczności Grabówki do głosowania na projekt nr 182
Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Nowoczesny plac zabaw przy SP 29”

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pani Sylwii Pacak
za pomoc w czasie organizacji uroczystej patriotycznej gali podsumowującej projekt
„Od przedszkolaka do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń”
i transport prywatnym samochodem rekwizytów oraz dekoracji do Auli Akademii Jana Długosza.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Państwa Magdaleny i Marka Beresteckich oraz Państwa Joanny i Zbigniewa Urbanowiczów

za ufundowanie żaluzji w salach lekcyjnych, w których są tablice multimedialne.
Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie potrzeb naszej szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Kaizen R.Barzenc
SwissBoards
Firmy „Janmar”
Tago Plast
Agencji Artystycznej „Novakka”
Wydawnictwa Nowa Era
Grupy MAC S.A.
Urzędu Miasta Częstochowa
Wydawnictwa Macmillan
Avon
Oriflame
Auto – Doniec Spółka Cywilna
Elektrosfery
Internetu Plus

za życzliwość i hojność, które umożliwiły zorganizowanie pikniku rodzinnego pod hasłem „Szkolny tygiel rozmaitości”.
Wyrażając wdzięczność za zrozumienie potrzeb naszej szkoły i wielkie serce, życzymy Państwu wielu sukcesów.

Rada Rodziców, Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla Rodziców, którzy szczególnie zaangażowali się w organizację pikniku rodzinnego:
Pani Justyny Wójcik
Pani Anny Kopulińskiej
Pani Marienne Sucheckiej
Pani Małgorzaty Słomian
Pani Iwony Kryczało
Pani Sylwii Polanowskiej – Pacak
Pani Justyny Zasępy
Pana Aleksandra Głód
Pana Damiana Ostrowskiego
Pani Katarzyny Wójcik
Pani Olgi Desperak
Pana Jarosława Solarskiego
Pani Beaty Wolbiś
Pani Sybilli Wolbiś
Pani Agnieszki Peteckiej
Pani Alicji Rutkowskiej
Pani Agnieszki Kuźnik
Pani Anety Wińskiej
Pani Sylwii Zakrzewskiej
Pani Eweliny Garbali
Pana Zbigniewa Urbanowicza
Państwa Renaty i Janusza Sośniaków
Państwa Małgorzaty i Rafała Gołębskich
Państwa Marzeny i Sebastiana Ułamków
Państwa Marzeny i Pawła Oczkowiczów
Państwa Katarzyny i Tomasza Głębockich
i wszystkich innych niewymienionych z nazwiska.

Bezinteresowność, poświęcenie własnego czasu, okazanie serca zasługują na ogromny szacunek i uznanie wdzięcznych uczniów.

Rada Rodziców, Dyrektor
i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza
Klubu Sportowego Capoeira Częstochowa
Studia Tańca Step By Step Częstochowa
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
za uświetnienie swoją obecnością pikniku środowiskowego „Szkolny tygiel rozmaitości”.
Dziękujemy za okazaną życzliwość oraz występy, pokazy, które sprawiły naszym
wychowankom tyle radości.

Dyrektor, Rada Rodziców,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Państwa Marzeny i Sebastiana Ułamków
za okazane serce i zrozumienie potrzeb naszej szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i pomoc.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pani Barbary Witowskiej
za wykonanie prac związanych z bieżącymi potrzebami szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pana Krzysztofa Pacuda
za wykonanie prac związanych z bieżącymi potrzebami szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pana Piotra Kaźmierczaka
za wielkie zaangażowanie w bezinteresowne prowadzenie strony internetowej szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Członków Grupy Projektowej „Ratowałbym… Zwolnieni z teorii”
za przeprowadzenie pogadanki i pokazu pierwszej pomocy medycznej dla uczniów naszej szkoły.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za uwrażliwienie naszych wychowanków na krzywdę drugiego człowieka i uzmysłowienie im,
jak ważne w życiu są umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29

Podziękowanie
dla
anonimowego fundatora
za dofinansowanie naprawy kotary w sali gimnastycznej naszej szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.
 

Podziękowanie
dla
Pana Marcina Itczaka – producenta gadżetów reklamowych
za włączenie się w organizację szkolnego konkursu plastycznego i ufundowanie nagród w tym konkursie.
Dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w promowaniu talentów plastycznych wśród naszych najmłodszych wychowanków.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Pana Piotra Kaźmierczaka
za okazaną życzliwość i wielkie zaangażowanie w zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej szkoły.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29

Podziękowanie
dla
Księgarni „Świat Książki”
za włączenie się w organizację szkolnego konkursu na prezentację pt. „Spacerkiem po SP 29” i ufundowanie głównej nagrody w tym konkursie.
Dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w promowaniu talentów informatycznych wśród naszych wychowanków.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.

Podziękowanie
dla
Państwa Joanny i Przemysława Doboszów
za wykonanie prac związanych z bieżącymi potrzebami szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29

Podziękowanie
dla
Pana Roberta Kalinowskiego – prezesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie oraz Pani Edyty Soboniak – dyrektora Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie
za objęcie patronatem szkolnego konkursu plastycznego „Malowane na szkle”, ufundowanie w nim nagród oraz wygłoszenie prelekcji na temat selekcji odpadów.
Dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w promowaniu talentów plastycznych wśród naszych wychowanków oraz propagowanie idei dbałości o środowisko.

Dyrektor,
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 29.