01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego wg odrębnego harmonogramu.
06.09.2021Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
07.09.2021Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
12.10.2021Konsultacje z nauczycielami
Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
14.10.2021DEN
14.10.2021Ślubowanie klasy I i otwarcie pracowni komputerowej
12.11.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.11.2021Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
10.11.2021Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
14.12.2021Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
23 – 31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
12.2021Próbny egzamin ósmoklasisty ( dokładny termin po opublikowaniu przez CKE)
07.01.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25.01.2022Rada Klasyfikacyjna
31.01.2022Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza
01.02.2022Rada Plenarna
08.02.2022Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
09.02.2022Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
14-27.02.2022Ferie Zimowe

08.03.2022
09.03.2022
10.03.2022
Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy VII:
j. polski  
matematyka
 języki obce nowożytne
 15.03.2022Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
 05.04.2022Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
06.04.2022Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
14 – 19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2022Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
 
24.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
Egzamin ósmoklasisty:
 j. polski
 matematyka
 język obcy nowożytny
24 – 26.05.2022Dni wolne od zajęć dydaktycznych
30.05.2022Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
31.05.2022Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
01.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.06.2022Dzień Dziecka – impreza środowiskowa
15.06.2022Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
17.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21.06.2022Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza
24.06.2022Rada Pedagogiczna Plenarna
24.06.2022Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
25.06 – 31.08.2022Ferie letnie