01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego wg odrębnego harmonogramu.
 06.09.2022Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 07.09.2022Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 5-7.10.2022Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 8
 13.10.2022Ślubowanie klasy I i otwarcie pracowni komputerowej
 14.10.2022DEN
 31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 08.11.2022Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 09.11.2022Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 06.12.2022Jarmark świąteczny
 06.12.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 23 – 31.12. 2022Zimowa przerwa świąteczna
 13.01.2023Rada Klasyfikacyjna
 16-29.01.2023Ferie Zimowe
 31.01.2023Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza
 31.01.2023Rada Plenarna
 07.02.2023Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 08.02.2023Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
 
08.03.2023
09.03.2023
10.03.2023
Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy VII:
j. polski
matematyka
języki obce nowożytne
 06 -11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
 18.04.2023Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 19.04.2023Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
02.05.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.05.2023
24.05.2023
25.05.2023
Egzamin ósmoklasisty:
j. polski
matematyka
język obcy nowożytny
23-25.05.2023Dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.06.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 02.06.2023Dzień Dziecka – impreza środowiskowa
 09.06.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 16.06.2023Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
 16.06.2023Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza
 23.06.2023Rada Pedagogiczna Plenarna
 23.06.2023Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
 24.06 – 31.08.2023Ferie letnie