04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego wg odrębnego harmonogramu.
13.09.2023Zebrania z rodzicami (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

03.10.2023
04.10.2023
05.10.2023
Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 8:
J. polski
Matematyka
Język obcy nowożytny  
12.10.2023Ślubowanie klasy I
20.10.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.11.2023Zebrania z rodzicami (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
08.12.2023Jarmark świąteczny
08.12.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 – 31.12. 2023Zimowa przerwa świąteczna
16.01.2024Rada Klasyfikacyjna
23.01.2024Rada Plenarna  
29.01-11.02.2024Ferie Zimowe
25.01.2024Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza
06.03.2024 Zebrania z rodzicami  (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

05.03.2024
06.03.2024
07.03.2024
Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy VII:
J. polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
28.03 -02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.05.2024Zebrania z rodzicami

14.05.2024
15.05.2024 16.05.2024
Egzamin ósmoklasisty:
j. polski
matematyka
język obcy nowożytny
14-16.05.2024Dni wolne od zajęć dydaktycznych
31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.06.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.06.2024Piknik Rodzinny – impreza środowiskowa
11.06.2024Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza  
14.06.2024Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna (do 30.05.2024 informacja zwrotna od rodziców o zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami)
21.06.2024Rada Pedagogiczna Plenarna
21.06.2024Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
22.06 – 31.08.2023Ferie letnie