Pierwsza legitymacja wydawana jest bezpłatnie. W klasach pierwszych nie wymaga się złożenia przez rodzica wniosku dotyczącego wydania legitymacji. Natomiast w przypadku uczniów, którzy stali się uczniami naszej szkoły w trakcie roku szkolnego, wymagane jest złożenie wniosku przez ucznia bądź jego rodzica. Wydanie duplikatu legitymacji odbywa się na wniosek zainteresowanego po wpłaceniu 9 zł na konto szkoły.

Do pobrania:
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (doc) (pdf)

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
ul. Św. Rocha 221
42-221 Częstochowa

Uwaga! Zmiana numeru konta od 01.07.2017.
City Handlowy nr rachunku 45 1030 1104 0000 0000 9315 1000.