Statut Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie


Programy

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023-2024   (POBIERZ)
 • Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem – wersja skrócona dla uczniów   (POBIERZ)
 • Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem – wersja zupełna   (POBIERZ)


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 29

 • Harmonogram naboru do szkół podstawowych (pdf)
 • Zasady rekrutacji (pdf)
 • Zgłoszenie do szkoły obwodowej w Częstochowie (pdf)
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej w Częstochowie (pdf)
 • Oświadczenie – samotne wychowywanie dziecka (pdf)
 • Oświadczenie – rodzina wielodzietna (pdf)


Świetlica szkolna

 • Regulamin świetlicy szkolnej działającej w SP29 w Częstochowie (pdf)
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)


Ubezpieczenie uczniów

 • Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU Plus (pdf)


Procedury Bezpieczeństwa

 • Procedury Bezpieczeństwa nr 1 (pdf)
 • Procedury Bezpieczeństwa nr 2 (pdf)


Druki zwolnienia

 • Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych (pdf)
 • zwolnienie z zajęć WF całkowite (pdf)
 • zwolnienie z zajęć WF częściowe (pdf)


Regulaminy

 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego  (pdf)
 • Procedury dotyczące korzystania przez uczniów z szatni i szafek uczniowskich  (pdf)
 • Regulamin dyskoteki szkolnej (pdf)
 • Zgoda na udział w programie „Mleko i owoce w szkole”  (pdf)