NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

W dniu 1 marca 2024 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2024 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2024 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2024 r. o godz. 8:00 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. 

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.03.2024 godz. 8:00 do 15.03.2024 godz.15:00od 17.05.2024 godz. 8:00 do 24.05.2024 godz. 15:00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowychod 01.03.2024 godz. 8:00 do 05.03.2024 godz.15:00od 17.05.2024 godz. 8:00 do 20.05.2024 godz. 15.00
3.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych07.03.202422.05.2024
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych11.03.2024 godz. 15:0023.05.2024 godz. 15:00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.03.2024 do 27.03.2024od 17.05.2024 do 27.05.2024
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych05.04.2024 godz. 08:0003.06.2024 godz. 8:00
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 05.04.2024 godz. 8:00 do 15.04.2024 godz. 15:00od 03.06.2024 godz. 8:00 do 07.06.2024 godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22.04.2024 godz.08:0010.06.2024 godz.15:00

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego filmu promocyjnego: