Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30. Przebywają w niej dzieci zapisane na zajęcia świetlicowe, a także oczekujące na lekcje i zajęcia dodatkowe. Uczniom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.

Organizowane są między innymi:

  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych,
  • zajęcia kulinarne: przygotowanie prostego posiłku np. kanapek,
  • zajęcia ciche: odrabianie prac domowych, nauka własna lub z wychowawcą, czytanie książek.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.


Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin świetlicy szkolnej działającej w SP29 w Częstochowie (pdf)
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)