Pragną Państwo zapewnić swemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w przyjaznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w warunkach zapewniających uczniom bezpieczeństwo?

Wybierzcie naszą szkołę!

U nas panuje atmosfera zaufania i poprawnej komunikacji. Uczymy, bawimy, wspieramy, wdrażamy do samodzielności, pielęgnujemy w uczniach radość, ciekawość świata, empatię i tolerancję wobec innych. Kształcimy kompetencje społeczne, rozwijamy talenty i wspieramy rozwój ucznia.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie- to szkoła, która w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Oferujemy:

 • fachową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • wysoki poziom kształcenia,
 • ciepłą, przyjazną atmosferę, szeroko pojętą integrację uczniów,
 • bezpieczeństwo naszych uczniów (monitoring),
 • różnorodne formy pracy z dziećmi,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział uczniów w różnorodnych programach edukacyjnych (prozdrowotnych, ekologicznych, charytatywnych, związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem),
 • jasne i duże sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne i interaktywne,
 • pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas 1-3,
 • bezpieczny dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych,
 • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 16.30,
 • w ramach zajęć świetlicowych: zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne, rekreacyjne, zajęcia na świeżym powietrzu, rajdach turystycznych,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu,
 • udział dzieci w licznych konkursach i zawodach sportowych: międzyszkolnych, powiatowych, ogólnopolskich,
 • opiekę medyczną na terenie szkoły,
 • opiekę pedagoga szkolnego, logopedy,
 • aktywnie działający Samorząd Szkolny,
 • smaczne obiady domowe w nowoczesnej stołówce szkolnej,
 • ciekawe wycieczki, wyjścia do muzeów, teatrów, kin, na koncerty muzyczne, uroczystości okolicznościowe,
 • otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych,
 • pełnowymiarową, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną,
 • nowoczesny plac zabaw, siłownię zewnętrzną,
 • kompleks boisk.

Nasza placówka wciela w życie hasło „Z ucznia bywa mistrz!”