Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — — — — —

11. listopada delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miejskich obchodach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną osią obchodów była uroczysta defilada pocztów sztandarowych oraz delegacji szkół i placówek oświatowych z Pasażu Bareły pod Jasną Górą. Podczas przemarszu złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, następnie uczestnicy uroczystości udali się na Plac Biegańskiego, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, wysłuchaniu przemówienia Prezydenta Miasta Częstochowy oraz krótkiego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” wszyscy wspólnie uczestniczyli w przysiędze klas mundurowych i Apelu Pamięci Poległych. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Oliwia Kałuża, Gabriela Gołębiewska i Oskar Wręczycki.