171206 3x nie

171206 3x nie

Dnia 5. grudnia zakończyliśmy ogólnoszkolną akcję „Nałogom nie”, która w tym roku szkolnym odbywała się pod hasłem: „3 x NIE – nie palę, nie piję, nie biorę”. Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na szkodliwy wpływ używek na organizm człowieka, poszerzenie wiedzy na temat skutków i szkodliwości stosowania używek oraz propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia – życia bez nałogów. Uczniowie klas I-VII oraz klasy gimnazjalne musiały zmierzyć się z wieloma zadaniami, tzn. wykonać plakat, gazetkę ścienną i ułożyć rymowankę o szkodliwości używek. Ponadto uczniowie klas starszych wzięli udział w quizie międzyklasowym. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich prac nagrody otrzymali:

  • wśród uczniów klas młodszych – kl. III d,
  • wśród uczniów klas starszych – kl. VI b i III a (gimnazjum).

W quizie najlepsi okazali się K. Pacud i G. Rataj z klasy IIIa.

Podsumowanie uatrakcyjnił wspaniały spektakl koła teatralnego Bajolandia pt. „Misja specjalna” przygotowany przez panie Katarzynę Głębiewską oraz Monikę Itczak, z pomocą pani Elżbiety Chęcińskiej.

Koordynatorkami akcji były panie: Agnieszka Kula, Edyta Niewczas, Edyta Stacherczak, Marzena Małek.

[widgetkit id=254]