Autor: Beata Dąbrowska

— — — — — — — — — — — — — — —

8. maja delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Kompanii Honorowej i odśpiewaniem hymnu państwowego na Placu Pamięci Narodowej. Po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych wszyscy wspólnie uczestniczyli w modlitwie ekumenicznej oraz Apelu Pamięci Poległych. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny.

Naszą szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Weronika Nenart, Gabriela Parzonka, Wiktor Szajbel i Antoni Kozłowski.