Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — —

8. maja br. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Kompanii Honorowej i odśpiewaniem hymnu państwowego na Placu Pamięci Narodowej. Po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych wszyscy wspólnie uczestniczyli w modlitwie ekumenicznej oraz Apelu Pamięci Poległych. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny.

Naszą szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Agata Pacud, Julia Strzelczyk i Adam Dawid.