Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — — —

1. września delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w miejskich obchodach 83. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Kompanii Honorowej i odśpiewaniem hymnu państwowego na Placu Pamięci Narodowej. Uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiej prelekcji, następnie głos zabrał Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk. Po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych wszyscy wspólnie uczestniczyli w modlitwie ekumenicznej oraz Apelu Pamięci Poległych. Na zakończenie złożono kwiaty pod Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny.

Szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Agata Pacud, Agata Petecka, Antonina Bogdał,  Adam Dawid i Karol Grzyb – Górniakowski.