Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — —

12. maja br. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystości miejskiej upamiętniającej  88. rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski  Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się  wystawieniem warty honorowej przy pomniku Marszałka na Placu Biegańskiego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych nastąpiła uroczysta zmiana warty honorowej oraz  złożono kwiaty pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie odbyła się defilada klas mundurowych.
Naszą szkołę w czasie uroczystości reprezentowali: Antonina Bogdał, Agata Petecka i Karol Grzyb-Górniakowski.