Uczeń klasy 5a – Adam Wielgórka jest dzieckiem wybitnie uzdolnionym z matematyki. W ciągu pięciu lat nauki w SP29 w Częstochowie zdobył wiele czołowych miejsc w różnorodnych ogólnopolskich konkursach z zakresu matematyki, a także innych przedmiotów już od pierwszej klasy. Adam rozwija swoje zdolności, pracując indywidualnie w domu oraz aktywnie działając w szkolnym kole matematycznym. Jest uczniem bardzo ambitnym, sumiennym, dociekliwym i pracowitym. Kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów. Adam jest osobą powszechnie lubianą, odpowiedzialną, o wysokiej kulturze osobistej, dobrze rokującą, przynoszącą chlubę szkole.

Adam Wielgórka jest uczniem, który z pewnością zasłużył na uhonorowanie Nagrodą Prezydenta Miasta.