201012 kresy

201012 kresy

Każdego roku, dzięki zaangażowaniu społeczności SP 29, Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” może realizować misję wsparcia naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

Akcję tą wspiera Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Delegatura Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie oraz RODN ,,WOM” w Częstochowie.

Postanowiliśmy, że również i w tym, jakże niełatwym czasie, okażemy solidarność
z naszymi rodakami w akcji „Święty Mikołaj z Polakami  na Kresach”.

W tym roku zbieramy słodycze z dłuższym terminem ważności (co najmniej do stycznia 2021r.) oraz nowe zabawki i książki o tematyce historyczno – patriotycznej, które byłyby podarunkiem szkół z Polski dla polskich szkół na Kresach.

Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku akcja zakończy się sukcesem. Zbiórka darów będzie trwała w od 1 do 15 października 2020r.  Koordynatorem akcji w SP 29 jest p. Iwona Górawska.