— — — — — — — — — — — — — — — —

Pragniemy poinformować, że rozstrzygnięcie konkursu „Aktywna Wiosna” zostało przeniesione na początek roku szkolnego 2024/2025 przez organizatora.