Autor: Katarzyna Swodczyk

— — — — — — — — — — — —

W czwartek 25 stycznia odbył się apel podsumowujący szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Nasi uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami w wielu konkursach językowych, historycznych, matematycznych, artystycznych i sportowych. Były to konkursy zarówno szkolne, międzyszkolne, jak również wojewódzkie i ogólnopolskie. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, drobnymi upominkami, a przede wszystkim gromkimi brawami.

Gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów.