Autor: Joanna Bromek

— — — — — — — — —

Uczniowie klasy 8b uczestniczyli w styczniu  w lekcjach o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, które były prowadzone przez ekspertów bankowych – wolontariuszy, na co dzień pracowników sektora bankowego. Lekcje odbywały się w formule online na platformie webinarowej w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej BAKCYL.

Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w cyklu trzech zajęć: „Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania”, „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

Przekazywana wiedza była prezentowana w przystępny i ciekawy sposób, dostosowany do młodego odbiorcy.

Projekt przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości przybliżył naszym uczniom podstawowe zasady praktycznej bankowości, jakimi kierować się powinni u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach i przyszłej kondycji ekonomicznej. To zapewne przydatna wiedza, by od gromadzenia gotówki w śwince-skarbonce, młodzież przeszła do świadomego zarządzania swoimi zasobami.