„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, realizowany w naszej szkole z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie. Program ten skierowany został do uczniów klas czwartych.
Zostanie wprowadzony na stałe do działań antynikotynowych programu wychowawczego szkoły.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były różnorodnymi metodami aktywizującymi, które poprzez dyskusję, wymianę spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów pobudzały kreatywność i aktywność uczniów.
Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty, jakie generuje palenie papierosów, pracując w grupach, tworzyły antyreklamy dla papierosów, uczyły się podstaw asertywnej postawy wobec nałogów. Uczniowie tworzyli komiks z bohaterami programu, jako działanie podsumowujące projekt.
Wysokie zaangażowanie uczniów, a także ich rodziców w realizację zajęć dają nam pewność, że ci młodzi ludzie palenie będą traktować jako coś niemodnego, niezdrowego i rujnującego życie.

Organizatorzy: Kamila Mielczarek i Ewa Latos.