160531 fizyka

160531 fizyka

Miło nam poinformować, iż zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w kolejnej edycji projektu pn.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, uczenia się, pracy zespołowej oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów u uczniów oraz rozwój oferty Politechniki Częstochowskiej jako forum aktywności społecznej (realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy).

Zajęcia, podobnie jak w poprzednich edycjach, będą realizowane w trzech grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat).

Źródło informacji : http://www.czestochowa.pl

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11458

https://web.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy

https://zycieczestochowy.pl/mlodzi-odkrywcy-po-raz-trzeci