Autor: Magdalena Walocha

— — — — — — — — — — — — —

Powyższym przesłaniem kończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Uroczystość dla klas 5-8 rozpoczęła część oficjalna związana z tradycją SP 29. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Poczet ósmoklasistów w składzie: Antonina Bogdał, Agata Petecka i Karol Grzyb-Górniakowski skończył swoją „służbę” i jednocześnie przyjął przysięgę od następców, czyli: Laury Olszewskiej, Zofii Pacud i Mikołaja Sypka.

Następnie jak zwykle poruszająco przemawiała pani dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól, zwracając uwagę na dokonania uczniów, ich możliwości oraz podkreślając rolę zarówno rodziców, jak i nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Część artystyczna była i sentymentalna, pełna wspomnień, i wyrazów wdzięczności adresowanych przez absolwentów do wszystkich pracowników szkoły, rówieśników oraz rodziców.

Potem przyszedł czas na wręczenie medali uczniom, którzy co roku odbierali świadectwa z wyróżnieniem. Nieco inne nagrody – statuetki – przyznano wyjątkowym nastoletnim osobowościom. W kategorii osobowość wolontariacka wyróżniono Antoninę Bogdał, w kategorii naukowej – Adama Dawida. W kategorii artystycznej – Daniela Tomalskiego, a w kategorii sportowej – Kaję Erdman i Filipa Miodka.

Panie dyrektor Iwona Nędzyńska-Mól i Beata Chmielarz podziękowały i pogratulowały również najaktywniej wspierającym szkołę rodzicom, przekazując im pamiątkowe listy gratulacyjne.

Wówczas przyszedł czas na odbieranie nagród książkowych przez uczniów z klas 5-7. Po serii pamiątkowych fotografii klasy 8 odtańczyły poloneza, a następnie młodzież wraz z wychowawcami udała się do swoich klas, by odebrawszy świadectwa, pożegnać się i życzyć tyleż beztroskich co bezpiecznych wakacji.

KLASY 1 – 4

KLASY 5 – 8