170323 uwaga internet

170323 uwaga internet

Przypominamy, że od 1 października dzieci w wieku od 0-6 oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zameldowani w Częstochowie (i uczęszczający do częstochowskich szkół) mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych przejazdów komunikacją miejską (MPK w Częstochowie). W październiku zainteresowane osoby mogą korzystać z udogodnienia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (przedszkolaki za oświadczeniem słownym podróżującego z dzieckiem, dorosłego opiekuna). Do korzystania z ulg po okresie przejściowym, który obowiązuje w październiku, uprawniać będą już tylko zasilone darmowymi doładowaniami bilety elektroniczne. Zasilenie należy ponawiać co 90 dni.

Jak wyrobić i zasilić taki bilet dla naszego dziecka?

  • Jeśli uczeń posiada już imienny bilet elektroniczny, to rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta i zasilić ten bilet elektroniczny darmowym doładowaniem uprzednio wypełniając gotowy na miejscu druk oświadczenia (obecność dziecka nie jest konieczna, rodzic ze sobą powinien jedynie zabrać własny dokument tożsamości oraz ważną legitymację szkolną dziecka. Rodzic oświadczenie składa jednorazowo, a w późniejszym czasie dziecko może doładowywać swój bilet elektroniczny samodzielnie).
  • Jeśli uczeń nie posiada imiennego biletu elektronicznego, to rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta i złożyć wniosek o wydanie dla dziecka biletu elektronicznego. Wniosek składa się wraz z oświadczeniem – proste druki obu pism są gotowe do wypełnienia na miejscu (obecność dziecka nie jest konieczna, rodzic ze sobą powinien jedynie zabrać własny dokument tożsamości oraz ważną legitymację szkolną dziecka. Rodzic oświadczenie składa jednorazowo, a w późniejszym czasie dziecko może doładowywać sobie bilet elektroniczny samodzielnie).
  • Rodzic wnioskuje o bilet elektroniczny dla dziecka:
    • imienny ze zdjęciem dziecka (wówczas w przypadku kontroli dziecko nie musi okazywać legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość)
    • imienny bez zdjęcia dziecka  (wówczas w przypadku kontroli dziecko będzie zobowiązane okazywać legitymację szkolną potwierdzającą tożsamość).
  • Powyższych formalności może dokonać inna osoba dorosła w imieniu rodzica/opiekuna prawnego. Wówczas osoba trzecia okazuje się podczas wizyty w jednym z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta: podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego upoważnieniem do wykonania wspomnianych czynności oraz dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna prawnego i własnym.

Przypominamy, że darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży w Częstochowie zostały wprowadzone w drodze Zarządzenia Prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka. Inicjatywa ta wpisuje się w Program „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Ulgi zostały wprowadzone pilotażowo na czas od 1.10.2017r. do 31.12.2018r.

Oprócz powyższych, szereg potrzebnych informacji znajdziemy także w linku http://www.mpk.czest.pl/news/489/jak-skorzystac-z-darmowych-przejazdow-dla-dzieci-i-mlodziezy-sprawdz-szczegoly