Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp29.czest.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp29.czest.pl

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa sp29.czest.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy graficzne, mogą nie posiadać opisu alternatywnego.
 • kilka elementów rozwijanego górnego menu nie jest dostępnych za pomocą klawiatury

Strona internetowa sp29.czest.pl została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona zgodna jest z następującymi rozwiązaniami:

 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Design strony jest w pełni responsywny, co oznacza, że jej wygląd dopasowuje się do rozmiaru ekranu danego urządzenia i jest w pełni czytelna zarówno na komputerze, tablecie czy smartfonie.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury (z wyłączeniami), jak i myszki.

Filmy zamieszczone na stronie nie wymagają stosowania dodatkowych napisów, ponieważ nie posiadają kwestii dialogowych.

Wygląd i nawigacja

Dogodny rozmiar czcionki można wybrać używając górnego paska z opcjami dostępności lub ogólnodostępnego skrótu Ctrl+scroll myszki lub też z użyciem menu przeglądarki internetowej (opcja Powiększ).
Użytkownik ma również możliwość zmiany kontrastu oraz kolorystyki strony przy pomocy górnego paska z opcjami dostępności.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Więcej na temat standardu WCAG 2.0 stosowanego na stronie placówki, dobrych praktykach oraz regulacjach prawnych (otwiera się w nowej karcie).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sp29@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 343 627 148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Obydwa główne od ulicy Św. Rocha. Kolejne dwa znajdują się od strony boiska szkolnego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków od strony św. Rocha. Sekretariaty obsługi znajdują się po prawej oraz lewej stronie od wejścia głównego.
 • Opis dostępności korytarzy: blok sportowy – 1 szt. Strona prawa od strony wejścia głównego – 2 szt. korytarzy, hol główny – 1 korytarz. Od strony wejścia głównego strona lewa: 4 szt. korytarzy. Opis dostępności schodów: od wejścia głównego strona prawa: 1 ciąg schodów. Od wejścia głównego strona lewa: 2 ciągi (1 piętro i 2 piętro) Opis dostępności wind: od wejścia głównego po stronie lewej na parterze – 1 szt. windy. Opis dostępności toalet: 21 szt. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
 • Opis dostępności pochylni: 1szt. (forum) Opis dostępności indukcyjnych: radiowęzeł na terenie całej szkoły. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze. W budynku na parterze osoba niepełnosprawna może korzystać w pełni z korytarzy, które posiadają wjazd/zjazd przy każdych ze schodów co umożliwia dostępność do korzystania z windy
 • Przed budynkiem posiadamy miejsca parkingowe. Parking jest zamykany szlabanem, co daje możliwość po wcześniejszym umówieniu się rezerwację miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport GUS – dostępność


Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności w dniu 2024-03-27