Autor: Małgorzata Blachnicka-Kajdzik

— — — — — — — — — — — — — — —

We wrześniu Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu dla Szkół Podstawowych “DO HYMNU” – V EDYCJA. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap to przesłuchanie konkursowe w siedzibie szkoły, gdzie Jury lokalne dokona oceny wykonania Hymnu Państwowego i dwóch wybranych pieśni patriotycznych, przez uczniów Naszej Szkoły. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 18 października 2022 roku o godzinie 11:30 na sali gimnastycznej.

II etap: Przesłuchanie przez Jury centralne nagrań prezentacji konkursowych Szkół wyłonionych w pierwszym etapie.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.