— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

Dnia 14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są od 07:00 do 16:30.
Od 08:00 do 11:30 uczniowie spędzają czas ze swoimi wychowawcami.  
W ramach obchodów DEN o godzinie 10:45 uczniowie biorą udział w akademii w sali gimnastycznej.