210623 dzien patronki

210623 dzien patronki

Jak co roku, w czerwcu, obchodzimy Dzień Patronki naszej szkoły. Wraz z Zarządem Rodziny Szkół Jadwiżańskich braliśmy udział w transmisji Mszy św. z Katedry Wawelskiej, w dniu 08.06.2021 o godzinie 10.00. Jeszcze podczas nauczania zdalnego uczniowie klas starszych, a szczególnie uczestnicy Szkolnego Koła Jadwiżańskiego przygotowali liczne prezentacje multimedialne przybliżające postać i dzieła Świętej Królowej Jadwigi. Natomiast uczniowie klas 3 – pod czujnym okiem p. E. Krajewskiej i p. B. Marks – podczas zajęć, zgłębiali wiedzę o naszej Patronce i wykonali przepiękne Jej portrety.

Naśladując dobroć Królowej Jadwigi inicjujemy liczne akcje charytatywne, ostatnio przyłączyliśmy się do akcji Szkolnego Koła Caritas i pomagamy w zbiórce produktów higieny dla Domu Samotnej Matki – bo Święta Królowa Jadwiga jest dla nas przykładem bezgranicznej miłości do Boga, Ojczyzny i bliźniego.

[widgetkit id=542]