— — — — — — — — — — — — — —

Las to niezwykle ważny element naszego środowiska. Drzewa tworzą przyjazny klimat, dają nam spokój i dobrą energię. Wszyscy powinnyśmy dbać o to, aby terenów zielonych było coraz więcej. 10 listopada miasto Częstochowa wzbogaciło się o ponad 500 drzewek, z których powstanie tzw. „Elektryczny las”. Jest to efekt zaangażowania mieszkańców naszego miasta w zbiórkę Elektrycznych Śmieci podczas ubiegłorocznej edycji programu Polska Stolica Recyklingu, którego głównym celem była edukacja ekologiczna promująca  prawidłowe postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Do udziału w  sadzeniu drzewek wraz z panem prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem oraz przedstawicielami Centrum Usług Komunalnych, Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz organizacji AURAEKO zostali zaproszeni uczniowie częstochowskich szkół: ZST im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Miejskie Przedszkole nr 38. Na terenie pomiędzy rzeką Kocinką a autostradą A1, zostały zasadzone klony, lipy, jawory i sosny.