180113 DBI 2018

180113 DBI 2018


W ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu

serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach szkolnych

ogólnopolskiego konkursu na wykonanie plakatu

nt:

„SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”

Konkurs organizowany jest przez naszą szkołę i objęty jest honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: Klasy I-III
II kategoria: Klasy IV-V
III Kategoria: Klasy VI-VII

Prace konkursowe należy złożyć u nauczycieli informatyki w sali  2 lub 4 – do 24 stycznia 2018 r. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym i zapisany z rozszerzeniem jpg. Do wydrukowanego plakatu w formacie A4 należy załączyć płytę z zapisaną pracą w wymienionym formacie. Płytę należy opisać podając: imię i nazwisko autora, wiek, zgodę rodziców ucznia na wzięcie przez niego udziału w konkursie.

Oceniana będzie trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne pracy.

Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.