210630 zak roku klas 3

210630 zak roku klas 3

25 czerwca to ważny dzień w życiu trzecioklasistów! Tego dnia ukończyli pierwszy etap edukacyjny, a tym samym przestali być najmłodszymi uczniami w szkole.

Ten rok był dla nich szczególnie trudny, ponieważ przyswajali wiedzę przede wszystkim w czasie zajęć online, bez możliwości bezpośredniego kontaktu z wychowawcą i kolegami. Tym cenniejsze były chwile przed zakończeniem roku, kiedy mogli wrócić do murów szkoły.

Samo zakończenie roku, choć skromniejsze niż zwykle, ze względu na mniejszą liczbę publiczności podziwiającej trzecioklasistów, odbyło się równie uroczyście jak zawsze. Piękne dekoracje, obecność sztandaru i odśpiewanie hymnu wprowadziły wszystkich w podniosły nastrój. Pani Dyrektor podsumowała miniony rok, zwróciła się do uczniów z wyrazami uznania za ich pracę, zaangażowanie i osiągnięcia, a następnie słowa podziękowanie za współpracę skierowała do grona pedagogicznego i rodziców, których rola w tym roku szkolnym była szczególnie ważna w procesie nauczania ich dzieci. Z wielką powagą i dumą trzecioklasiści przyjmowali dyplomy uznania z rąk Pani Dyrektor. Następnie z uśmiechem na ustach, a może łezką w oku, uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Śpiewem i recytacją wyrazili swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy pomogli im w pierwszych latach nauki. Występy uczniów, zawierające również rady dotyczące bezpiecznego zachowania, wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój. Na koniec jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli Dyrekcji oraz wzruszonym Wychowawcom, Nauczycielom i Rodzicom własnoręcznie wykonane przepiękne serca.

We wrześniu czekają ich nowe wyzwania, których jednak nie muszą się obawiać, ponieważ zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i starszych kolegów.

Wychowawcy klas trzecich składają serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystego zakończenia klas trzecich.

[widgetkit id=547]