180313 eTwinning

180313 eTwinning

Celem podjętego projektu jest poznawanie legend, podań i klechd. W czasie jego realizacji ważnym  elementem będzie  dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas pracy z tekstem, doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych. W ramach  zajęć dzieci będą słuchały, czytały i opowiadały. Wezmą udział w konkursach, wykonają prace plastyczne, komiksy, zakładki itp.

Organizatorzy: Marzena Wyporkiewicz-Poterek Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie,
                          Bronisława Czajowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mydlnicy.