To już trzeci – ostatni rok, gdy nasza szkoła uczestniczy w programie EURONET 50/50 MAX. Przez dwa lata dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i pracowników zaoszczędziliśmy pieniądze, które zostały wydatkowane na pomoce dydaktyczne. W tym roku nasze działania skierowaliśmy głównie do uczniów klas I-III. Nauczyciele na bieżąco przeprowadzają pogadanki na temat zmniejszenia zużycia energii i wody oraz ochrony środowiska. Po jednej z takich lekcji uczniowie klasy IIc, pod kierunkiem wychowawczyni- pani Ewy Krajewskiej, wykonali prace plastyczne. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Edyta Niewczas.

[widgetkit id=34]