171204 dzien prawnika

171204 dzien prawnika

W dniu 27 listopada gościliśmy w naszej szkole radcę prawnego pana Tomasza Głębockiego. W ten sposób włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Prawnika. Dzień ten – ustanowiony przez Radę Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) – ma na celu promowanie idei państwa prawa.

Poprzez zabawy z zagadkami prawnymi uczniowie kl. V B, pod czujnym okiem wychowawcy,  poszerzali swoją wiedzę na temat funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz roli przedstawicieli zawodów prawniczych (adwokat, sędzia, radca…) w budowaniu i wzmacnianiu praworządności w naszym kraju. Zajęcia te odbyły się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Kocham Cię Polsko”.

Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Głębockiemu za budowanie pośród młodych większej świadomości prawnej.

[widgetkit id=250]