200304 ratowanie

200304 ratowanie

Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę. Każdą, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat. Czy umiemy jej udzielać? Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy na ten temat podczas spotkania z ratownikiem medycznym. Pani ratownik Danuta Kuciejczyk przedstawiła czynności prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej. Przypomniała uczniom najważniejsze zasady postępowania: „po pierwsze, zadbaj o własne bezpieczeństwo, a potem oceń stan poszkodowanego, sprawdź przytomność, udrożnij drogi oddechowe, wezwij pomoc, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową”. Niby wszystko proste i jasne. Jednak w sytuacjach prawdziwych może pojawić się stres, panika. Dlatego  warto znać wszystkie zasady, przypominać sobie i ćwiczyć je za każdym razem, kiedy pojawia się ku temu okazja.

[widgetkit id=492]