191024 slubowanie

191024 slubowanie

Piątek 18 października na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów, ponieważ w tym dniu zostali uroczyście przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Wśród zaproszonych gości byli: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy – Pan Łukasz Kot, Dyrektor Biura Finansów Oświaty w Częstochowie – Pani Katarzyna Rembisz oraz rodzice uczniów. Uroczystość pasowania rozpoczęła swoim wystąpieniem pani dyrektor – Iwona Nędzyńska-Mól, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności szkoły. 

Uczniowie klas: Ia ,Ib i Ic złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, obiecali dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz uczyć się tego, co piękne i mądre. Wychowawcy klas: Ia – pani mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek, Ib – pani mgr Anna Kołaczyk oraz klasy Ic – pani mgr Anna Krygier wspierały swoich uczniów w tej podniosłej chwili, dodając im otuchy.

Pani Dyrektor pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły, następnie wraz z panem Wiceprzewodniczącym wręczyła pierwszoklasistom legitymacje szkolne, czyli pierwszy dokument ucznia oraz pamiątkowe dyplomy.

Swoje święto pierwszaki ukoronowały występami artystycznymi, zdając tym samym egzamin na ucznia, rodzice zaś wręczyli im słodkie upominki. Na koniec nie zabrakło gratulacji i pamiątkowych zdjęć.

[widgetkit id=469]