Autor: Agnieszka Kaleta

— — — — — — — — —

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych do udziału w

II Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym: „Infografika liczbowa – Powietrze się liczy”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie infografiki (plakat) na temat POWIETRZA, na podstawie zweryfikowanych danych. Tematyka jest dowolna i może dotyczyć np. jakości i poziomu zanieczyszczenia powietrza, właściwości fizycznych powietrza, składu chemicznego powietrza, ciśnienia atmosferycznego, powietrza jako nośnika energii, itp.

Zasady udziału w konkursie, wzór karty zgłoszenia określono w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.