Autor: Agnieszka Kaleta

— — — — — — — — — — — — — — — —

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym: „Infografika liczbowa – Klimat się liczy” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie infografiki (plakatu) na temat KLIMATU, na podstawie zweryfikowanych danych. Tematyka jest dowolna i może dotyczyć np. przyczyn zmiany klimatu, działań w celu ochrony środowiska, emisji gazów cieplarnianych, skutków zmiany klimatu, wpływu gospodarki przemysłowej na stan klimatu itp.