190405 strajk3

190405 strajk3

Szanowni Rodzice

W dniach 10-17 kwietnia (podczas egzaminów) prowadzone są także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 
Szkoła funkcjonuje w godzinach pracy tj. od 7:30 do 16:30.

Informacja o kolejnych dniach będzie Państwu przekazywana na bieżąco.