Autor: Barbara Rek

— — — — — — — — — — — — — —

W drugim półroczu, dzięki sprzyjającej pogodzie, założenia innowacji pedagogicznej „Reaktywacja zabaw sprzed lat – alternatywa dla smartfona” realizowane były przede wszystkim na boisku szkolnym. Podczas wybranych zajęć edukacyjnych uczniowie klas Ia, Ib i IIa, pod czujnym okiem pań wychowawczyń, uczestniczyli w grach i zabawach zespołowych, takich jak: dwa ognie, berek, zabawa w chowanego, murarz, zbijak, kartofel, ciuciubabka, wyścigi rzędów i wiele innych, do których zrealizowania potrzebna była grupa osób. Przy okazji tych zabaw dzieci ćwiczyły nie tylko swoją kondycję fizyczną, ale uczyły się zdrowego współzawodnictwa i współpracy w grupie. Zabawy ze skakanką, król, szczur, gra w klasy – nauczyły przestrzegania zasad rywalizacji, a co równie ważne, uświadomiły, że nie zawsze się wygrywa. Zabawy w grupie są nierozerwalnie związane z koniecznością stosowania rymowanek i wyliczanek. Dzięki nim można wybrać np.: kto będzie rozpoczynał grę, kto ma przyjąć rolę goniącego itd. Wspólnie tworzyliśmy również własne, niepowtarzalne rymowanki – w ten sposób kształtowaliśmy kreatywność, pamięć oraz zasób słownictwa, poszerzając je i utrwalając poprawną wymowę.

W ramach innowacji dzieci poznawały także „gry na niepogodę”: państwa – miasta, statki, wełna, kropki, kartofel. Gry te wzbogaciły słownictwo, pomogły opanować kolejność cyfr i liczb – są świetnym ćwiczeniem na koncentrację uwagi,doskonalą motorykę małą,  uczą myślenia strategicznego i przewidywania.  Zabawy te przebiegają w grupach lub parach, więc wpływają także na integrację zespołu.

Celem tej innowacji było rozbudzenie u dzieci kreatywności oraz wypracowanie nawyku efektywnego i racjonalnego spędzania czasu. Dzieci zrozumiały, że jeśli wykaże się troszkę inicjatywy, można bardzo ciekawie zagospodarować swój wolny czas, a tym samym ograniczyć korzystanie ze sprzętów multimedialnych. Jak napisał Antoine de Saint – Exupery „Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku, uznać, że jest królewną i obdarzyć go miłością”.     Autorami tej innowacji są panie: E. Krajewska, M. Itczak, B. Marks, A. Nocoń i B. Rek.