Autor: Barbara Rek

— — — — — — — — — — — — —

Inspiracją do opracowania i wdrożenia w naszej szkole innowacji: „Reaktywacja zabaw sprzed lat – alternatywa dla smartfona” było wcześniejsze przejście na naukę zdalną, czyli wejście uczniów w świat online. Celem tej innowacji jest rozbudzenie u dzieci kreatywności oraz uczenie ich efektywnego i racjonalnego, lecz „analogowego” spędzania czasu wolnego wśród rówieśników. Od pierwszych dni listopada, podczas wybranych zajęć edukacyjnych w klasach Ia, Ib, IIa oraz w bibliotece szkolnej, realizowane są założenia tej innowacji. Dzięki temu, że jesteśmy w grupie, proponujemy uczniom zabawy ruchowe zespołowe, takie jak: berek, murarz, zbijak – przy okazji tych zabaw dzieci ćwiczą nie tylko kondycję fizyczną, ale uczą się zdrowego współzawodnictwa oraz współpracy. Zabawy w grupie są nierozerwalnie związane z koniecznością stosowania wyliczanek – kto ma gonić, kto pierwszy rzuca piłkę itp. Wyliczać można w każdej sytuacji, a wyliczanki, rymowanki mają istotny wpływ na kształtowanie pamięci oraz zasobu słownictwa, poszerzając je i utrwalając poprawną wymowę. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią niezapomniany element z dzieciństwa – Ene, due, rabe…, Entliczek – pentliczek…, Szły pchły koło wody…. W ramach innowacji dzieci poznawały również znane i lubiane gry planszowe takie jak: Chińczyk, Grzybobranie, a także miały możliwość wykonania plansz i pionków według własnych projektów. Swoją kreatywność dzieci wyrażały również, lepiąc z plasteliny ulubionego bohatera. Autorami innowacji są panie: Barbara Rek, Ewa Krajewska, Monika Itczak, Barbara Marks i Aleksandra Nocoń. Proponujemy ofertę zabaw sprzed lat, czasami zapomnianych – zabaw, które są w dalszym ciągu aktualne i mają prospołeczne wartości – łączą pokolenia. Zapraszamy rodziców z dziećmi do obejrzenia wspomnień.