Autor: Joanna Bromek

— — — — — — — — — — — — — — — —

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w

IV Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym: „Infografika liczbowa – Las się liczy”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie infografiki (plakatu) na temat LASU, na podstawie zweryfikowanych danych. Tematyka jest dowolna i może dotyczyć np. informacji czym charakteryzuje się las lub jaką rolę pełni, mieszkańców lasu, warstwowej budowy lasu, korzyści z leśnego ekosystemu, działań w celu ochrony terenów leśnych itp.

Zasady udziału w konkursie, wzór karty zgłoszenia określono w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.