180429 konkurs jez

180429 konkurs jez

26 kwietnia w Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia  w Częstochowie odbył się I Międzyszkolny Konkurs z języka polskiego „Czy znasz swój język ojczysty?”. W konkursie, który wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”, wzięło udział ponad trzydzieścioro uczniów częstochowskich szkół z klas V-VII.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej z języka polskiego dla I etapu edukacyjnego i wykraczającymi poza tę podstawę. Sprawdzane były umiejętności czytania, analizowania i interpretowania tekstu kultury na poziomie znaczeń, struktury i komunikacji. Zadania konkursowe weryfikowały poziom opanowania gramatyki i ortografii.

Miło nam poinformować, że dwie nasze uczennice: Natalia Nawrocka z klasy Vc oraz Alicja Prokop w VIa otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy!

Opiekunem dziewcząt była pani Katarzyna Głębiewska.