01.09.2021 

 Rozpoczęcie roku szkolnego wg odrębnego harmonogramu.

 06.09.2021

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 07.09.2021

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 12.10.2021

 Konsultacje z nauczycielami

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

 14.10.2021

 DEN

 14.10.2021

 Ślubowanie klasy I i otwarcie pracowni komputerowej

 12.11.2021

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 09.11.2021

Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 10.11.2021

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 14.12.2021

 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

 23 – 31.12.2021

 Zimowa przerwa świąteczna

 12.2021

 Próbny egzamin ósmoklasisty ( dokładny termin po opublikowaniu przez CKE)

 07.01.2022

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 25.01.2022

 Rada Klasyfikacyjna

 31.01.2022

 Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza

 01.02.2022

 Rada Plenarna

 08.02.2022

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 09.02.2022

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);

 14-27.02.2022

 Ferie Zimowe

 08.03.2022

 09.03.2022

 10.03.2022

 Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy VII:

 j. polski

 matematyka

 języki obce nowożytne

 15.03.2022

 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

 05.04.2022

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 06.04.2022

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);

 14 -19.04.2022

 Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2022

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 04.05.2022

 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

 24.05.2022

 25.05.2022

 26.05.2022

 Egzamin ósmoklasisty

 j. polski

 matematyka

 język obcy nowożytny

24 – 26.05.2022

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 30.05.2022

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 31.05.2022

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);

01.06.2022

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 01.06.2022

 Dzień Dziecka – impreza środowiskowa

 15.06.2022

 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

 17.06.2022

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 21.06.2022

 Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza

 24.06.2022

 Rada Pedagogiczna Plenarna

 24.06.2022

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 25.06 – 31.08.2022

 Ferie letnie